Vzdelávanie

Kreativita

Ciele:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci schopní:

  • správne využívať techniky kreatívneho riešenia problémov a rozhodovania
  • s úspechom využívať prvky tvorivosti v metódach práce manažéra
  • vytvárať a podporovať kreatívne myslenie účastníkov stretnutí a mítingov s cieľom zlepšiť proces rozhodovania