Vzdelávanie

Rozvoj lektorských zručností

Ciele:

  • poznať základy učenia dospelých a typy učenia z hľadiska efektívnosti
  • vedieť si pripraviť zámery a ciele, učebné potreby a učebné výstupy školenia
  • osvojiť si metódy výučby, prezentačné a facilitačné zručnosti lektora