Vzdelávanie

Výcvik pracovníkov na pracovnom mieste

Ciele:

  • Predstaviť a nacvičiť správne spôsoby a metódy výučby každého jednotlivca na pracovisku
  • Predstaviť spôsoby vytvárania dobrých vzťahov na pracovisku, vychádzajúcich z vysoko profesionálneho prístupu manažéra k práci
  • Predstaviť spôsoby zlepšovania zaužívaných pracovných metód