Vzdelávanie

Výber zamestnancov do pracovného pomeru

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci:

  • vedieť stanoviť kritériá výberu a požiadavky na pracovné miesto
  • správnym postupom výberu zamestnancov naplniť vopred stanovené kritériá