Vzdelávanie

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci vedieť:

  • zvládať techniky hodnotiaceho rozhovoru na základe existujúcich firemných podkladov
  • vyhodnocovať hodnotiaci rozhovor podľa nastavených parametrov