Vzdelávanie

Efektívne systémy rozhodovania

Ciele:

Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

  • poznať princípy rozhodovania a efektívneho rozhodovania
  • ovládať rozhodovacie techniky a ich využitie