Vzdelávanie

Projektový manažment

Ciele:
  • uvedomiť si význam projektového prístupu k riadeniu firmy
  • zoznámiť sa s metódami, nástrojmi a technikami riadenia projektov
  • aplikovať nové poznatky na riadenie vlastných projektov.