Medzinárodné projekty

Projekt: Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets

V roku 2018 bol schválený pre našu firmu TRANSFER Slovensko, s.r.o. Projekt Erasmus+.

 

“Stop being couch potatoes! Developing social and entrepreneurial skills for Neets”

Trvanie projektu 2 roky 1.10.2018 - 30.9.2020.

 

Cieľ projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je vytvorenie medzinárodnej spolupráce pri tvorbe intelektuálnych výstupov projektu a získanie praktických skúseností pri práci s Neets s využtím skúseností a primeraných metód učenia v partnerských krajinách, ako rozvíjať sociálne a podnikateľské zručnosti pre mladých nezamestnaných - NEETs.

 

Cieľová skupina

Hlavnou cieľovou skupinou nášho projektu sú NEET - Not in Education, Employment, or Training". - mladí dospelí, táto kategória zahŕňa ľudí vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ktorí sa nenachádzajú v domácnosti, nevzdelávajú sa a nie sú často ani v evidencii úradov práce. Projekt sa bude realizovať nadnárodne s cieľom zdieľať praktické skúsenosti a nájsť najlepšie riešenia v metódach učenia v oblasti sociálnych a podnikateľských zručností venovaných NEET.

 

Do projektu je zapojených 6 krajín: Poľsko, Česká republika, Rumunsko Španielsko, Francúzsko, Slovensko.

 

Výstupom projektu sú nasledovné aktivity:

 • komparatívna analýza a prieskum situácie pri práci s Neets v partnerských krajinách
 • zoznam 5 mediátorov za každú krajinu pre danú oblasť
 • 3 – 4 príklady dobrej praxe v danej oblasti v každej partnerskej krajine
 • 1 sada didaktických materiálov pre tréning ténerov
 • lokálny 1 dňový workshop v každej krajine s minimálne 10  Neets
 • 1 praktická príručka: metodológia (3-4 strany),
 • 2 dotazníky ako vyhodnocovať sociálne a podnikateľské zručnosti
 • popis 5 scenárov ako rozvíjať sociálne zručnosti, 5 scenárov zameraných na rozvoj podnikateľských zručností
 • jedno 2 minútové CV video s vybraným NEETS
 • jedno 2 minútové video s mediátorom resp. expertom o úspešnej praxi v danej oblasti
 • 10 webinárov v polštine s anglickámi titulkami
 • 5 webinárov pre oblasť sociálnych zručností
 • 5 webinárov pre oblasť podnikateľkých kompetencií